stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Töreboda station

Väntsal. I väntsal vid vägg mitt emot huvudentré.

Ute. Intill handikapparkeringen, snett mittemot stationshuset på vänster sida. 

Samtliga mötesplatser