stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Falköping Centralstation

Väntsal. I väntsal omedelbart innanför dörren från foaje från spårsidan Ute. Till vänster om stationshuset. Höger hörn av taxihus.Vid Taxiangöringen. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser