stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kävlinge station

Ute. Till vänster om stationshuset. Vid taxiangöring och ramp. Sett från taxi, gatusidan, Högalidsvägen.

Samtliga mötesplatser