stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kalmar Centralstation

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser