stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kalmar Centralstation

Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken. Sett från gatusidan, Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser