stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kalmar Centralstation

Inne. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken.

Samtliga mötesplatser