stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kalmar Centralstation

Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför huvudentré från gatan

Ute. Taxiangöringen, till vänster om stationshuset och kiosken sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser