stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ronneby station

Ute. Vänster kortsida av stationshuset. Vid vänster hörn mot spåren. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser