stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ronneby station

Uppdaterades senast:

Ute. Vänster kortsida av stationshuset vid Blekingetrafikens informationspelare.

OBS! I dagsläget finns inget trafikföretag som erbjuder ledsagning på stationen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser