stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Trelleborg Centralstation

Inne. I väntsalen, omedelbart till vänster innanför huvudentrén.

Ute. Vid bänk intill angöringsyta för bilar och färdtjänst.

Samtliga mötesplatser