stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Falerum station

Uppdaterades senast:

Ute. Vid parkeringen intill gångväg mot spåren. (Den ska självklart normalt vara snöröjd.)

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser