stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Högsby station

Uppdaterades senast:

Ute. Vid butiken mellan busshållplatserna och tågplattformen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser