stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Högsby station

Ute. Vid busstationens högra kortsida vid kioskens vänstra hörn mot spår. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser