stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Arboga station

Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset. Sett från taxiangöringen och gatusidan.

Samtliga mötesplatser