stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Luleå Centralstation

Väntsal. Till höger om huvudentré från gatan .

Ute. Spårsidan mellan grillen och stationshuset. Höger kortsida av stationshusets sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser