stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Luleå Centralstation

Väntsal. Till höger om huvudentré från gatan Ute. Spårsidan mellan grill- och stationshuset. Höger kortsida av stationshuset. Sett från gatusidan, Prästgatan.

Samtliga mötesplatser