stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Leksand station

Inne. I väntsal till vänster innanför dörren.

Ute. Till vänster om stationshuset, nära väntsalsentrén.

 

Samtliga mötesplatser