stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Leksand station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal till vänster innanför dörren.

Ute. Till vänster om stationshuset, nära väntsalsentrén.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser