stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Leksand station

Väntsal. I väntsal till vänster innanför dörren. Ute.Framför långsidan av stationshuset på spårsidan, mitt på perrongen. Sett från Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser