stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ängelholm station

Väntsal. I väntsal omedelbart till höger om huvudentré.

Ute. Till vänster om stationshuset, mitt emot taxiangöringen sett från Industrigatan.

Samtliga mötesplatser