stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kristianstad Centralstation

Väntsal. I väntsal snett till vänster innanför dörrar från spårsidan Ute. Till vänster om stationshuset vid informationspunkt och bussangöringen. Sett från gatusidan, Västra Boulevarden.

Samtliga mötesplatser