stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kristianstad Centralstation

Inne. I väntsal snett till vänster innanför dörrar från spårsidan.

Ute. Till vänster om stationshuset vid informationspunkt och bussangöringen. 

Samtliga mötesplatser