stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Nybro station

Väntsal. Rakt fram innanför entrén till väntsalen, på väggen mitt emot entrén invid sittplats.

Samtliga mötesplatser