stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hofors station

I väntsal.

Ute, till vänster om stationshuset sett från gatusidan, vid informationsavlan på transformatorbyggnaden.

Samtliga mötesplatser