stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Smålandsstenar station

Ute. Vänstra hörnet av stationshuset mot gatusidan, Centrumplan. Sett från Centrumplan.

Samtliga mötesplatser