stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Boden C

Inne. I väntsal till höger innanför entre från gatan

Ute. Informationspelaren till höger om huvudentrén på stationshuset, vid rampen.

Samtliga mötesplatser