stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Östersund Centralstation

Inne. I väntsal till höger om utgången till spåren.

Ute. Till höger om  stationshuset,  vid tavlan för avgående tåg nära busshållplatsen.

Samtliga mötesplatser