stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Östersund Centralstation

Inne. I väntsal till vänster innanför entré från spårsidan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset, nära informationspunkten.

Samtliga mötesplatser