stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Söderhamn station

I vänstalen, i gången mellan väntsal och trapphus till plattformar

Ute, till höger om huvudentrén på stationshuset.

Samtliga mötesplatser