stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Borås Centralstation

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Vid informationstavlor på vänster sida om stationshuset.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser