stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Borås Centralstation

Väntsal. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan Ute. Bakre långsidan av stationshuset, mot spåren, nära vänstra hörnet. Sett från Centralplan.

Samtliga mötesplatser