stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Borås Centralstation

Inne. I väntsal omedelbart till vänster innanför huvudentré från gatan.

Ute. Långsidan av stationshuset mot spåren, nära vänstra hörnet.

Samtliga mötesplatser