stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Härnösand station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal vid informationstavlorna (skylt saknas).

Ute. Till höger om huvudentré till stationshuset framför gamla stationshuset.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser