stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Härnösand station

Inne. I gångbro mot höger vägg om man kommer från väntsalen.

Ute. Till höger om huvudentré till stationshuset.

 

Samtliga mötesplatser