stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Härnösand station

Ute. Höger om huvudentré till stationshuset mot gatusidan. Sett från cirkulationsplats, gatusidan, Stationsgatan. Väntsal. I gångbro över tunneln mot höger vägg om man kommer från väntsal och trappor.

Samtliga mötesplatser