stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Uddevalla Centralstation

Väntsal. I väntsal fristående rakt innanför dörrar från spårsidan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset. Nära taxiangöringen. Sett från Södra Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser