stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Uddevalla Centralstation

Inne. I väntsal fristående rakt innanför dörrar från spårsidan.

Ute. Till höger om huvudentrén på stationshuset nära taxiangöringen. 

Samtliga mötesplatser