stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Borlänge Centralstation

Väntsal. I väntsal omedelbart till höger innanför handikappentré Ute. Utanför till höger om huvudentrén nära rullstolsentrén sett från taxiangöringen.

Samtliga mötesplatser