stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Borlänge Centralstation

Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför handikappentré.

Ute. Utanför till höger om huvudentrén nära rullstolsentrén.

Samtliga mötesplatser