stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Karlstad Centralstation

Väntsal. Till vänster innanför entré från spårsidan

Ute. Högra kortsidan av stationshuset, mot väggen sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser