stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Karlstad Centralstation

Inne. I väntsal till höger om utgång mot spåren.

Ute. Högra kortsidan av stationshuset, vid biljettautomaten.

 

Samtliga mötesplatser