stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Karlstad Centralstation

Väntsal. Till vänster innanför entré från spårsidan Ute. Högra kortsidan av stationshuset, mot väggen. Sett från gatusidan, Hamngatan.

Samtliga mötesplatser