stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Vaggeryd station

Ute. Vänster om entré till väntsal Vänster hörn på utsidan av väntsal mot Stationsgatan. Sett från Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser