stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Karlskrona Centralstation

Inne. I väntsal i hörnet till höger innanför dörrar från spårsidan.

Ute. Till höger om stationshuset, nära busshållplatserna.

Samtliga mötesplatser