stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Norrköping Centralstation

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entré från gatusidan.

Ute. Till vänster om stationshuset nära spårvagnshållplatsen och taxiangöring.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser