stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Norrköping Centralstation

Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför entré från gatusidan.

Ute. Till vänster om stationshuset nära spårvagnshållplatsen och taxiangöring.

Samtliga mötesplatser