stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Norrköping Centralstation

I väntsal omedelbart till höger innanför entré från spårsidan

Ute. Mellan stationshus och spårvagnsspåren. Vänster hörn av stationshuset.

Samtliga mötesplatser