stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Grängesberg station

Ute, till vänster om stationshuset nära spåren, sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser