stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Grängesberg station

Uppdaterades senast:

Inne. Till höger om entrén till väntsalen från gatan.

Foto: Niklas Henriksson

Samtliga mötesplatser