stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Grängesberg station

Uppdaterades senast:

Ute. Till vänster om entrén till väntsalen. (OBS! Skylt saknas i dagsläget)

Foto: John Thornander

Samtliga mötesplatser