stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kumla station

Uppdaterades senast:

Ute. Till höger om stationshuset, nära bussangöringen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser