stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kumla station

Ute, till höger om stationshuset sett från gatusidan, nära bussangöringen.

Samtliga mötesplatser