stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Skövde Centralstation

Väntsal. Till vänster innanför huvudentrén vid trapphus till övre plan Ute. Högra kortsidan av stationshuset, invid bänk. Sett från gatusidan, Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser