stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Flen station

Väntsal. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan Ute. Bredvid taxiangöringen, höger sida om stationshuset. Sett från gatusidan, Södra Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser