stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Flen station

Inne. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

Ute. Bredvid taxiangöringen, höger sida om stationshuset. 

Samtliga mötesplatser