stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Flen station

Uppdaterades senast:

Inne. I mitten av väntsalen.

Ute. Till höger om stationshuset. 

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser