stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Köping station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal, till höger innanför entrén från gatan.

Ute. På vänster sida om huvudentrén på stationshuset vid taxiangöring.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser