stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Köping station

Inne. I väntsal, snett innanför entré från gatan.

Ute. Vänster sida om huvudentrén på stationshuset vid taxiangöring.

Samtliga mötesplatser