stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Köping station

Väntsal. I väntsal, snett innanför entré från gatan. Ute. Vänster sida om huvudentrén på stationshuset.Vid taxiangöring. Sett från gatusidan, Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser