stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mora station

Väntsal. Väntsal. Från huvudentré, följ ledstråk ner för två ramper, följ ledstråket till vänster och till vänster igen, till höger intill biljettautomat står mötesplatsen. Ute. Framför resecentrums huvudentré, intill handikapparkeringen Stationsvägen.

Samtliga mötesplatser