stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Mora station

I väntsal intill biljettautomaten, en bit in i väntsalen och till vänster.

Ute. Framför resecentrums huvudentré, intill handikapparkeringen Stationsvägen.

Samtliga mötesplatser