stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ljusdal station

Väntsal. I väntsal Ute. Vid informationstavlan nära spår 1. Vänster om stationshuset. Sett från gatusidan, Norra Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser