stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Ljusdal station

I väntsal

Ute. Vid informationstavlan nära spår 1 till vänster om stationshuset sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser