stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Halmstad Centralstation

Ute. Till höger om huvudentrén, mellan stationshus och kiosken. Nära runt torn med klocka på. Sett från gatusidan, Stationsgatan. Väntsal. I väntsal omedelbart till höger innanför dörr från spårsidan.

Samtliga mötesplatser