stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Halmstad Centralstation

Uppdaterades senast:

Inne. Till vänster om entré vid ingång till restaurang.

Ute. En bit till höger om stationshuset nära Pressbyrån.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser