stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Varberg station

Inne. I väntsal snett till höger innanför huvudentré mot vägg.

Ute. Vänster sida om stationshuset vid staket intill spår 1 och infotavla.

Samtliga mötesplatser