stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Varberg station

Väntsal. I väntsal snett till höger innanför huvudentré mot vägg.

Ute. Vänster sida om stationshuset. Mot spårsidan. Vid staket intill spår 1 och infotavla. Sett från stationshuset.

Samtliga mötesplatser