stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Vimmerby station

Väntsal. I väntsalen.

Ute. Höger sida om stationshuset på andra sidan gatan, vid busshållplats C sett från Järnvägsallén.

Samtliga mötesplatser