stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Hudiksvall station

Väntsal. I väntsal omedelbart till höger innanför entrén från gaveln Ute. Mellan stationshus och spår. Spårsidan vid taxiangöringen. Sett från gatusidan, Stationsgatan.

Samtliga mötesplatser