stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Älmhult station

Väntsal. I väntsal mitt i rummet rakt framför huvudentré Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset (sett från Stationsplan) vid trappan.

Samtliga mötesplatser