stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Älmhult station

Inne. I väntsal mitt i rummet rakt framför huvudentré

Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, vid trappan.

Samtliga mötesplatser