stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Älmhult station

Uppdaterades senast:

Ute. Till vänster om huvudentrén på stationshuset, vid trappan.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser