stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Örnsköldsvik Centralstation

Ute. Till höger om entrén intill väggen mot taxistation.

Väntsal. Innanför entrédörr snett fram och till vänster om ledstråk mot hiss, intill pelare.

Samtliga mötesplatser