stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Bräcke station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal till vänster om entrén från gatan.

Ute. Högra sidan av stationshuset nära parkering och taxi.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser