stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Nässjö Centralstation

Väntsal. I väntsal mot rulltrappa mitt emot SJ-butik Ute. Vänster om huvudentrén på stationshuset. Mot gatusidan, Järnvägsgatan. Nära taxi. Sett från Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser