stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Nässjö Centralstation

Väntsal. I väntsal mot rulltrappa mitt emot SJ-butik

Ute. Vänster om huvudentrén på stationshusets ett från Järnvägsgatan, nära taxi.

Samtliga mötesplatser