stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kiruna station

Inne. I väntsal till vänster om ledstråk efter biljettautomaten.

Ute. Vid plattformens början intill gångväg från angöring.

Samtliga mötesplatser