stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kiruna station

Väntsal. Rakt fram och till vänster om ledstråk, innanför dörren, efter biljettautomat.

Ute. Vid plattformens början intill gångväg från angöring.

Samtliga mötesplatser