stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kiruna station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsalen nära monitorn med avgående tåg.

Ute. Vid rallarskulpturen mellan stationshuset och väderskydd.

Foto: Ylva G Persson

Samtliga mötesplatser