stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Helsingborg Centralstation

Väntsal. Knutpunkten. Vid informationspunkt mitt i väntsal Ute. Vid ingång närmast Järnvägsgatan Knutpunkten, till vänster om ingång närmast Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser