stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Helsingborg Centralstation

Inne. Till vänster om entrén till Skånetrafikens kundservice. 

Ute. Vid ingång till Knutpunkten närmast Järnvägsgatan.

Samtliga mötesplatser