stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Rimforsa station

Uppdaterades senast:

Ute. I väderskydd på plattform invid bussangöring.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser