stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sandviken station

I väntsal till vänster om entrén vid kiosken.

Ute, till vänster om entrén sett från gatusidan, nära bussterminalen.

Samtliga mötesplatser