stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sandviken station

Uppdaterades senast:

Inne. I väntsal till vänster om entrén vid kiosken.

Ute, till vänster om entrén, nära bussterminalen.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser