stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Lidköping station

Ute. Vänster kortsida av stationshuset, nära vänstra hörnet vid gatusidan, Bangatan. Sett från Bangatan.

Samtliga mötesplatser