stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kungsbacka station

Uppdaterades senast:

Ute. Vid nedgången till spår 1-2 på höger sida om stationshuset.

Foto: Nïklas Henriksson

Samtliga mötesplatser