stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Kungsbacka station

Ute. Vänstra hörnet av stationshuset. Sett från gatusidan, Storgatan.

Samtliga mötesplatser