stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Universitetssjukhuset

Inne, norra entrén, till höger från ingången sett, mitt emot apoteket vid den taktila tavlan.

Inne, Centralhallen, vid entrén från järnvägsstationen, mittemot informationsluckan.

Ute, ca fem meter från norra entrén.

 

 

Samtliga mötesplatser