stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Umeå Universitetssjukhuset

Inne. Vid Norra entrén (från busstorget). OBS! Stängt kl 22-06 alla dagar. Till höger från ingången sett, mitt emot apoteket. Innanför ingången, gå rakt fram några meter, till ett tvärgående taktilt ledstråk. Följ ledstråket högerut några meter. Stanna vid taktil tavla. Mötesplatsen ligger snett till höger bakom taktila tavlan.

Inne. Centralhallen, mitt emot informationsluckan och intill den tillfälligt stängda Västra entrén. OBS! Stängt kl 22-06 alla dagar. Ledstråk saknas. Informationsdisk bemannad vardag, kontorstid.

Ute. Vid Norra entrén (vid busstorget). Från taxiangöringen, följ taktilt ledstråk några meter, ta huvudledstråket vänsterut, gå 1-2 meter. Skyltstolpe på vänster sida, i linje med stråket. För sittplats, gå två meter till efter huvudstråket, bänk på vänster sida i linje med stråket. Från bussterminalen, gå efter taktila huvudledstråket mot Norra entrén. Skyltstolpe på vänster sida i linje med stråket, cirka fem meter före entrén. För sittplats, gå två meter till mot entrén, bänk på vänster sida i linje med stråket.

Samtliga mötesplatser