stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sala station

Väntsal. I väntsal fram snett till höger innanför entré från stadssidan

Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset sett från gatusidan.

Samtliga mötesplatser