stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sala station

Väntsal. I väntsal fram snett till höger innanför entré från stadssidan Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset. Sett från gatusidan och centralplan.

Samtliga mötesplatser