stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sala station

Inne. I mitten av väntsalen framför entrén från gatusidan.

Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset.

 

 

 

Samtliga mötesplatser