stationsledsagning.se Enklare resor för dig med funktionsnedsättning

Sala station

Uppdaterades senast:

Inne. I mitten av väntsalen framför entrén från gatusidan.

Ute. Högra hörnet av uteservering till höger om stationshuset.

Foto: Nïklas Henriksson

 

 

Samtliga mötesplatser